Witamy w naszym przedszkolu

Nasze przedszkole

 

„Podstawą kształtowania charakteru naszych wychowanków ma być miłość Boga i bliźniego”.  (Konstytucje 46 – bł. Bolesława Lament)

  • Wychowanie i nauczanie opieramy na zasadach wiary katolickiej i nauczaniu Kościoła, tzn. wprowadzamy dziecko w świat wartości i piękna, dobra, prawdy i miłości.
  • W oparciu o przykazanie miłości na wzór Świętej Rodziny kształtujemy zasady życiowe: jedność, wzajemny szacunek, sumienność, umiłowanie pracy.
  • Wspieramy integralny rozwój każdego dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwoju.
  • Stwarzamy warunki do budowania systemu wartości religijnych, etycznych    i moralnych.
  • Tworzymy atmosferę rodziną w przedszkolu, dając dziecku poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy.
  • Budujemy więzi rodzinne i społeczne.
  • W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.

 • Wspieramy rodziców w kształtowaniu religijnej osobowości dzieci, włączając ich do procesu wychowania.
 • Rozwijamy w dziecku świadomość i poczucie postawy patriotycznej   i narodowej.

 

One of the most popular alternatives for students who need assistance in writing is using a custom writing service. These companies provide a variety different benefits, like an assured plagiarism-free piece of work and 24-hour customer service. The service is not required to be paid up front. Additionally, the service is accessible and has a hundred refund guarantee. PaperRaider is do my essay a popular choice with students from all over the USA since it provides excellent content and at a low cost.

The BSN Sports promo code is A unique code that could be utilized to cut costs when you make your next purchase. Find BSN Sports promo codes online. These codes can differ on the amount they will save you reddit cover letter writing services while some also are subject to restrictions. Make sure you are aware of the limitations prior to using a promo code on your purchase. Once you have found your BSN Sports coupon code that suits your needs, make sure to enter it at the time of checkout. This will give you the right discount for your product.