Witamy w naszym przedszkolu

Nasze przedszkole

 

„Podstawą kształtowania charakteru naszych wychowanków ma być miłość Boga i bliźniego”.  (Konstytucje 46 – bł. Bolesława Lament)

  • Wychowanie i nauczanie opieramy na zasadach wiary katolickiej i nauczaniu Kościoła, tzn. wprowadzamy dziecko w świat wartości i piękna, dobra, prawdy i miłości.
  • W oparciu o przykazanie miłości na wzór Świętej Rodziny kształtujemy zasady życiowe: jedność, wzajemny szacunek, sumienność, umiłowanie pracy.
  • Wspieramy integralny rozwój każdego dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwoju.
  • Stwarzamy warunki do budowania systemu wartości religijnych, etycznych    i moralnych.
  • Tworzymy atmosferę rodziną w przedszkolu, dając dziecku poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy.
  • Budujemy więzi rodzinne i społeczne.
  • W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.
  • Wspieramy rodziców w kształtowaniu religijnej osobowości dzieci, włączając ich do procesu wychowania.
  • Rozwijamy w dziecku świadomość i poczucie postawy patriotycznej   i narodowej.

 

There’s a good deal of people who would really consider ordering from an inexpensive paper writing company. Below are a few examples: Students that https://payforessay.net/ are suffering under their heavy course load could order www.masterpapers.com from an essay writing service, to reduce their load and ensure that they get what written in time. Employers also benefit from the assistance www.masterpapers.com that article writers essay writer render; it greatly assists in cutting down on unnecessary expenses and it saves them time as well. For the part, if you are eager to earn money essay writer through essay writing services, be sure to consider these hints:

It is crucial to be aware that if you can find many points to contemplate whenever you’re inside the process of choosing the best professional correspondence writing assistance, 1 thing to stay in your mind is the simple fact not many of professional letter writing services may provide you exactly whatever you demand

Correspondence types along with the optimal/optimally letter illustrations available now that will help organizations reach out to potential clients from all over the whole world. With the modern technology, all these correspondence producing solutions are now ready to produce a correspondence http://essay-writersonline.moonfruit.com/ for nearly every firm https://paperwriter-online.jimdosite.com/ condition. Here Are a Few of the http://essay-writersonline.mystrikingly.com/ best and many popular letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Selecting the Best letter

It’s crucial to be aware that while you will find a lot of things to look at once you are within the process of picking the correct expert correspondence writing service, one particular issue to keep in mind is the simple fact not many expert correspondence writing companies can provide you exactly whatever you want

The optimal/optimally letter examples and letter type s readily available today that will help businesses reach to potential clients from all https://nxlv.ru/user/ArielMansergh/ over https://teletype.in/@grademiners615/jfsundJhO the world. With today’s technological innovation, all these correspondence writing services are now ready to create a letter for nearly every business demand. Here Are a Few of the Common letter examples that you Ought to Look for https://coolerfreezer111.cabanova.com/essay-writing.html Whenever You Are in the Procedure for Pick the Best letter