Witamy w naszym przedszkolu

Nasze przedszkole

 

„Podstawą kształtowania charakteru naszych wychowanków ma być miłość Boga i bliźniego”.  (Konstytucje 46 – bł. Bolesława Lament)

  • Wychowanie i nauczanie opieramy na zasadach wiary katolickiej i nauczaniu Kościoła, tzn. wprowadzamy dziecko w świat wartości i piękna, dobra, prawdy i miłości.
  • W oparciu o przykazanie miłości na wzór Świętej Rodziny kształtujemy zasady życiowe: jedność, wzajemny szacunek, sumienność, umiłowanie pracy.
  • Wspieramy integralny rozwój każdego dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwoju.
  • Stwarzamy warunki do budowania systemu wartości religijnych, etycznych    i moralnych.
  • Tworzymy atmosferę rodziną w przedszkolu, dając dziecku poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy.
  • Budujemy więzi rodzinne i społeczne.
  • W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.
  • Wspieramy rodziców w kształtowaniu religijnej osobowości dzieci, włączając ich do procesu wychowania.
  • Rozwijamy w dziecku świadomość i poczucie postawy patriotycznej   i narodowej.

 

There’s a good deal of people who would really consider ordering from an inexpensive paper writing company. Below are a few examples: Students that https://payforessay.net/ are suffering under their heavy course load could order www.masterpapers.com from an essay writing service, to reduce their load and ensure that they get what written in time. Employers also benefit from the assistance www.masterpapers.com that article writers essay writer render; it greatly assists in cutting down on unnecessary expenses and it saves them time as well. For the part, if you are eager to earn money essay writer through essay writing services, be sure to consider these hints: