Witamy w naszym przedszkolu

Nasze przedszkole

 

„Podstawą kształtowania charakteru naszych wychowanków ma być miłość Boga i bliźniego”.  (Konstytucje 46 – bł. Bolesława Lament)

  • Wychowanie i nauczanie opieramy na zasadach wiary katolickiej i nauczaniu Kościoła, tzn. wprowadzamy dziecko w świat wartości i piękna, dobra, prawdy i miłości.
  • W oparciu o przykazanie miłości na wzór Świętej Rodziny kształtujemy zasady życiowe: jedność, wzajemny szacunek, sumienność, umiłowanie pracy.
  • Wspieramy integralny rozwój każdego dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwoju.
  • Stwarzamy warunki do budowania systemu wartości religijnych, etycznych    i moralnych.
  • Tworzymy atmosferę rodziną w przedszkolu, dając dziecku poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy.
  • Budujemy więzi rodzinne i społeczne.
  • W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.

 • Wspieramy rodziców w kształtowaniu religijnej osobowości dzieci, włączając ich do procesu wychowania.
 • Rozwijamy w dziecku świadomość i poczucie postawy patriotycznej   i narodowej.

 

One of the most popular alternatives for students who need assistance in writing is using a custom writing service. These companies provide a variety different benefits, like an assured plagiarism-free piece of work and 24-hour customer service. The service is not required to be paid up front. Additionally, the service is accessible and has a hundred refund guarantee. PaperRaider is do my essay a popular choice with students from all over the USA since it provides excellent content and at a low cost.