Aktualności

Dnia 26.05.2019 r. (w niedzielę) o godz. 14.00
w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach
odbędzie się Msza Święta przedszkolna
w intencji o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich RODZICÓW I DZIECI.

Wycieczka do Rabkolandu z okazji Dnia Dziecka odbędzie się dnia 11.06 (wtorek). 
Więcej szczegółów u wychowawców poszczególnych grup.

Przypominamy o Festynie Rodzinnym, który odbędzie się w dniu 25.05.2019r. (sobota)

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z całymi rodzinami 🙂

Rozstrzygnięcie konkursu rodzinnego

 ,,Ozdoby wielkanocne”

 

I MIEJSCE: Berenika W. z grupy 5 –l. ,,Motylki” wraz z rodziną

II MIEJSCE: Amelia M. z grupy 2,5 – l. ,,Pszczółki” wraz z rodziną

III MIEJSCE: Antonina M. z grupy 3 – l. ,,Żabki” wraz z rodziną

III MIEJSCE: Szymon M. z grupy 4 – l. ,,Biedronki” i Kasia M. z grupy 2,5 – l. ,,Pszczółki” wraz z rodziną

 

PRACE WYRÓŻNIONE:

Oliwia CZ. – K. – z grupy 5 –l. ,,Motylki” wraz z rodziną

Zosia Pi. z grupy 3 – l. ,,Żabki” wraz z rodziną

Zosia Pa. z grupy 3 – l. ,,Żabki” wraz z rodziną

Rafał. H. z grupy 5 – l. ,,Motylki” wraz z rodziną

Staś S. z grupy 2,5 – l. ,,Pszczółki” wraz z rodziną

Mia M. z grupy 3 – l. ,,Żabki” wraz z rodziną

 

POZOSTALI UCZESTNICY KONKURSU:

Lena Rycyk z grupy 3 – l. ,,Żabki” wraz z rodziną

Alan Rycyk z grupy 5 – l. ,,Motylki” wraz z rodziną

Julia G. – F. z grupy 5 – l. ,,Motylki” wraz z rodziną

Kornelia G. z grupy 3 – l. ,,Żabki” wraz z rodziną

Mikołaj G. z grupy 4 – l. ,,Biedronki” wraz z rodziną

Jakub S. z grupy 5 – l. ,,Motylki” wraz z rodziną

Andrzej S. z grupy 3 – l. ,,Żabki” wraz z rodziną

Zosia U. z grupy 3 – l. ,,Żabki” wraz z rodziną

Michał Sz. z grupy 6 – l. ,,Sowy” wraz z rodziną

Franek Ł. z grupy 2,5 – l. ,,Pszczółki”; Maksymilian Ł. z grupy 4 – l. ; Julia Ł. z grupy 6 – l. ,,Sowy” wraz z rodziną

Rafał W. z grupy 5 – l. ,,Motylki” wraz z rodziną

Kuba M. z grupy 4 – l. ,,Biedronki” wraz z rodziną

Hania B. W. z grupy ,,Motylki” wraz z rodziną

Emilia T. z grupy 4 – l. ,,Biedronki” wraz z rodziną

Hania G. z grupy 4 –l. ,,Biedronki” wraz z rodziną

Szymon S. z grupy 4 – l. ,,Biedronki” wraz z rodziną

Marcin K. z grupy 4 – l. ,,Biedronki” wraz z rodziną

 

Serdecznie zapraszamy na Misterium Wielkanocne
w wykonaniu najstarszych grup naszego przedszkola,
które odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
na Krzeptówkach
dnia 16.04.2019r. o godz. 14.00.

Dnia 14 kwietnia 2019 r. (Niedziela Palmowa) o godz. 14.00
zapraszamy na Mszę Świętą przedszkolną
do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach
w intencji o głębokie przeżycie Świąt Wielkanocnych.
Prosimy, aby dzieci przyniosły ze sobą do kościoła palmy.

Konkurs plastyczny rodzinny –
,,Ozdoby wielkanocne”

REGULAMIN

Organizatorami konkursu w Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. bł. Bolesławy Lament w Zakopanem są nauczyciele: s. Agnieszka Anna Rudzka z grupy ,,Motylki” i p. Dorota Urszula Pabin z grupy „Żabki”.

1. Cele konkursu:
– kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych
– pobudzanie inwencji twórczej dzieci
– umacnianie więzi rodzinnych
– stworzenie okazji do działań twórczych dzieci
– aktywne włączenie się w kiermasz wielkanocny na rzecz dzieci z Afryki

2. Kryteria oceny:
Komisja będzie oceniać:
• Zgodność z tradycją
• Ogólne wrażenie artystyczne
• Estetyka wykonania
• Oryginalność i pomysłowość

3. Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, uczęszczających do naszego przedszkola, które z pomocą rodziców, dziadków lub starszego rodzeństwa wykonają zadanie konkursowe. Dzieci wykonują prace wraz z rodziną, jako pracę zespołową.

4. Konkurs polega na wykonaniu przestrzennej OZDOBY WIELKANOCNEJ za pomocą dowolnej techniki, z możliwością zastosowania techniki mieszanej, tj.: materiały plastyczne, papiernicze, surowce wtórne, przyrodnicze, artykuły spożywcze, itp.
5. Uczestnicy mogą wykonać więcej niż jedną pracę, jednak każda z nich będzie oceniana odrębnie.
6. Konkurs rozpoczyna się 07.03.2019r. (czwartek). Gotowe prace należy dostarczyć do dnia 29.03.2019r. (piątek) do wychowawców poszczególnych grup. Każda praca musi mieć załączoną karteczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka, wiekiem, grupą do której uczęszcza dziecko oraz imieniem i stopniem pokrewieństwa osoby, która pomogła wykonać pracę.
7. Rozstrzygnięcie konkursu:
Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 02.04.2019r. (wtorek). Oceny pracy dokonają dzieci uczęszczające do przedszkola oraz komisja składająca się ze wszystkich pracowników przedszkola. Dane wykonawcy podczas głosowania będą znali tylko organizatorzy.
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się dnia 03.04.2019r. (środa).
9. Uczestnicy konkursu, których prace zostaną nagrodzone lub wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie i drobną niespodziankę.
10. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na przedszkolnej stronie internetowej oraz na grupowych tablicach ogłoszeń.
11. Uczestnik konkursu (rodzic/opiekun w imieniu dziecka), akceptując regulamin i biorąc udział w konkursie wyraża tym samym zgodę na publikację imienia i nazwiska dziecka w publicznych informacjach dotyczących konkursu.
12. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej organizator nabywa własność przekazanego egzemplarza pracy konkursowej zgłoszonej przez Uczest¬nika na konkurs. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu wezmą udział w kiermaszu wielkanocnym na terenie przedszkola.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 🙂

Dnia 10 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 14.00
zapraszamy na Mszę Świętą przedszkolną
do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach
w intencji o potrzebne łaski i głębokie przeżycie Wielkiego Postu
oraz rekolekcji wielkopostnych.

Historia  Przedszkola  na Krzeptówkach

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Krzeptówki  Potok 12 w Zakopanem (kiedyś Krzeptówki 600 w Kościelisku) zostało oficjalnie uruchomione 15 marca 1990r. w oparciu o zezwolenie Ministra  Edukacji Narodowej z dn. 08.12.1989r. Do ewidencji  Placówek Niepublicznych Urzędu  Miasta Zakopane Przedszkole zostało wpisane pod nr 10  dn. 19.02.1990r. Przedszkole funkcjonowało w  społeczności regionalnej już od 1975r. Na prośbę Rodziców z  pobliskiej społeczności powstało Przedszkole prywatne (ochronka) w  budynku domu  zakonnego z  jedną  grupą   dzieci w różnym przedziale  wiekowym. Na  początku było 10 dzieci, a potem z każdym  rokiem dzieci przybywało, pieczę nad przedszkolem objęła s.Przełożona Lidia Jewsiewicka.Rozpiętość wiekowa była od 2- 6lat i już w 1985r. dzieci było 28, a przedszkole prowadziła s.Emanuela Szefel z pomocą  sióstr skierowanych przez  Matkę  Generalną do pracy w przedszkolu. Ze względu na zwiększającą się ilość dzieci, których   już było 43, od 1990r. dzieci zostały podzielone na 2grupy wiekowe średniaki (2,3-4latki) i  starszaki (5, 6latki). Starsze dzieci prowadziła s.Emanuela Szefel, natomiast młodsze s.Eligia Chomicka. W następnych latach liczba dzieci dochodziła do 50, a warunki lokalowe nie przewidywały takiej liczby dzieci i chętnych przybywało. Dlatego Zarząd Generalny Zgromadzenia ustalił budowę nowego przedszkola przylegającego do budynku domu zakonnego. Budowę rozpoczęto 2011r. i  zakończono 2012r. od września powstały już 3 grupy wiekowe. Zostało objętych opieką wychowawczo- dydaktyczną 69 dzieci. W następnym roku były już 4  grupy  wiekowe, a od 2016r. jest 5 grup wiekowych od 2,5-latków, 3-latków, 4-latków, 5-latków i 6-latków. Przedszkole oferuje oprócz zajęć  programowych również zajęcia dodatkowe: gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika z tańcem, j.angielski, zajęcia z tańca góralskiego, warsztaty regionalne, logopedia, katecheza.

TEATRZYKI ORAZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE
2018/2019

14 września (piątek) godz. 10;30 – „HISTORIA TOBIASZA” – TEATR EDEN

4 październik (czwartek) godz. 13:00 – „HISTORIA JÓZEFA” – TEATR EDEN

7 listopad (środa) godz. 9:30 – PLANETARIUM

19 listopad (poniedziałek) godz. 13:00 – „MAGICZNE SŁOWA” – TEATR BAJKA

5 grudzień (środa) godz. 11:15 – ZABAWY Z MISIEM STRAMUSIEM. BEZPIECZEŃSTWO NA STOKACH

6 grudzień (czwartek) godz. 9:00 – ODWIEDZINY ŚW. MIKOŁAJA

20 grudzień (czwartek) godz. 14:00- JASEŁKA w Domu Ludowym w Kościelisku

LUTY (indywidualnie w grupach) – UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

7 luty (czwartek) godz. 13:00 – „HISTORIA O TALENTACH” – TEATR EDEN

26 luty (wtorek) – BAL KARNAWAŁOWY „NA KRÓLEWSKIM ZAMKU

4 marzec (poniedziałek) godz. 13:00 – „HISTORIA JONASZA” – TEATR EDEN

5 kwiecień (piątek) godz. 13:00 – „GUCIO ZACZAROWANY” – TEATR BAJKA

16 kwiecień (wtorek) godz. 14:00 – MISTERUM WIELKANOCNE

26 kwiecień (piątek) godz. 9:30 – BAŚNIOWA KAPELA

25 maj (sobota) – FESTYN RODZINNY

Czerwiec (indywidualnie w grupach) – UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU PRZEDSZKOLNEGO