Aktualności

Wyjazd do Krakowa

Dnia 21 października (poniedziałek) 2019 r. grupy 4 – l. ,,Biedronki”, 5 – l. ,,Motyle” i 6 – l. ,,Sowy” planują wyjazd do ,,Parku Edukacji Globalnej” w Krakowie. Prosimy Państwa o częściowe pokrycie kosztów wycieczki, który będzie wynosił:

– w grupie 4 – l. ,,Biedronki”12 zł. (zwiedzanie ,,Wiosek Świata”)

– w grupie 5 – l. ,,Motylki” i 6 – l. ,,Sowy”25 zł. (warsztaty tematyczne o wybranym kontynencie i zwiedzanie ,,Wiosek Świata”).

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdy otrzymają Państwo                      u wychowawców grup.

OGŁOSZENIE

Dnia 27.10.2019 r. (w niedzielę) o godz. 14.00  w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach odbędzie się Msza Święta przedszkolna misyjna
w intencji misji, misjonarzy oraz za adoptowane dziecko – Andrewa.

Chętne dzieci mogą przyjść przebrane w stroje misyjne.

KONKURS PLASTYCZNY

 

Rodzinny konkurs plastyczny

,, Mój Anioł Stróż”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1.Organizator konkursu

Organizatorami konkursu z ramienia Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. bł. Bolesławy Lament w Zakopanem są nauczyciele: z grupy ,,Świstaczki” – p. Katarzyna Galica oraz p. Aleksandra Bugara

 

  1. Cele konkursu:

– stworzenie okazji do działań twórczych dzieci

– rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną

– umacnianie więzi rodzinnych

– przybliżanie i utrwalanie aspektu religijnego wśród dzieci i rodzin w odniesieniu do orędownictwa Anioła Stróża.

 

3.Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, uczęszczających                                      do naszego przedszkola, które z pomocą rodziców, dziadków lub starszego rodzeństwa wykonają zadanie konkursowe.

Dzieci wykonują prace wraz z rodziną, aby była to praca zespołowa.

 

4.Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na WYKONANIU WIZERUNKU ANIOŁA STRÓŻA
w formie figury przestrzennej lub płaskorzeźby, w dowolnym formacie, z dowolnych materiałów .

 

  1. Ocena pracy

Oceny pracy dokona komisja składająca się z pracowników przedszkola.

Dodatkowo zostaną przyznane punkty za głosowanie przedszkolaków – każde dziecko może oddać jeden głos na prace konkursowe.

W ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

– estetyka wykonania

– kreatywność

 

  1. Termin konkursu

Konkurs trwa od 2 października do 17 października.

 

7.Wymogi formalne

Pracę należy przynieść najpóźniej do 17 października (czwartek) do wychowawców grup.

Praca powinna być opisana:

– imię i nazwisko dziecka oraz osób, które pomagały przy tworzeniu pracy

– wiek i nazwa grupy przedszkolnej

 

  1. Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 18 października (piątek).

Nagrody zostaną rozdane uczestnikom 27 października w Niedzielę Misyjną  na Mszy Świętej przedszkolnej w parafii Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach o godz.14.00

Wyniki konkursowe będą udostępnione na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.

 

  1. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na grupowych tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.

 

  1. Uczestnik konkursu (rodzic/ opiekun w imieniu dziecka), akceptując regulamin i biorąc udział w konkursie wyraża tym samym zgodę na publikację imienia i nazwiska dziecka w publicznych informacjach dotyczących konkursu.

 

PO ZAKOŃCZENIU KONKURSU PRACE NIE BĘDĄ ODDANE, LECZ WYCENIONE I WYSTAWIONE NA KIERMASZU MISYJNYM  NA TERENIE PRZEDSZKOLA.

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

W związku ze zbliżającym się wspomnieniem Aniołów Stróżów, które przypada na dzień
2 października, w naszym przedszkolu jest organizowany

 

rodzinny konkurs plastyczny pod hasłem:

„Mój Anioł Stróż”.

 

Konkurs trwa od 2 października do 17 października.

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

 

 

Teatrzyk

W dniu 02.10.2019 o godzinie 13.00
w naszym przedszkolu odbędzie się występ
teatru „EDEN” pt.
„Historia Daniela.

Zaproszenie na Mszę Świętą

Dnia 15.09.2019 r. (w niedzielę)  o godz. 14.00  w Sanktuarium Matki Bożej  Fatimskiej na Krzeptówkach odbędzie się Msza Święta przedszkolna w intencji dzieci z naszego przedszkola o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na nowy rok przedszkolny 2019/2020.               

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z całymi rodzinami

 

OGŁOSZENIE

Dnia 16 września o godz. 13:00 na terenie przedszkola odbędzie się przedstawienie  pt. Misiowa draka o drogowych znakach”
w wykonaniu aktorów z Teatru KOP