Aktualności

Historia  Przedszkola  na Krzeptówkach

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Krzeptówki  Potok 12 w Zakopanem (kiedyś Krzeptówki 600 w Kościelisku) zostało oficjalnie uruchomione 15 marca 1990r. w oparciu o zezwolenie Ministra  Edukacji Narodowej z dn. 08.12.1989r. Do ewidencji  Placówek Niepublicznych Urzędu  Miasta Zakopane Przedszkole zostało wpisane pod nr 10  dn. 19.02.1990r. Przedszkole funkcjonowało w  społeczności regionalnej już od 1975r. Na prośbę Rodziców z  pobliskiej społeczności powstało Przedszkole prywatne (ochronka) w  budynku domu  zakonnego z  jedną  grupą   dzieci w różnym przedziale  wiekowym. Na  początku było 10 dzieci, a potem z każdym  rokiem dzieci przybywało, pieczę nad przedszkolem objęła s.Przełożona Lidia Jewsiewicka.Rozpiętość wiekowa była od 2- 6lat i już w 1985r. dzieci było 28, a przedszkole prowadziła s.Emanuela Szefel z pomocą  sióstr skierowanych przez  Matkę  Generalną do pracy w przedszkolu. Ze względu na zwiększającą się ilość dzieci, których   już było 43, od 1990r. dzieci zostały podzielone na 2grupy wiekowe średniaki (2,3-4latki) i  starszaki (5, 6latki). Starsze dzieci prowadziła s.Emanuela Szefel, natomiast młodsze s.Eligia Chomicka. W następnych latach liczba dzieci dochodziła do 50, a warunki lokalowe nie przewidywały takiej liczby dzieci i chętnych przybywało. Dlatego Zarząd Generalny Zgromadzenia ustalił budowę nowego przedszkola przylegającego do budynku domu zakonnego. Budowę rozpoczęto 2011r. i  zakończono 2012r. od września powstały już 3 grupy wiekowe. Zostało objętych opieką wychowawczo- dydaktyczną 69 dzieci. W następnym roku były już 4  grupy  wiekowe, a od 2016r. jest 5 grup wiekowych od 2,5-latków, 3-latków, 4-latków, 5-latków i 6-latków. Przedszkole oferuje oprócz zajęć  programowych również zajęcia dodatkowe: gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika z tańcem, j.angielski, zajęcia z tańca góralskiego, warsztaty regionalne, logopedia, katecheza.