Ogólny Ramowy Plan Dnia

6.45 - 8.00 - Schodzenie się dzieci do sali "Biedronki".

8.00 - 8.50 - Zabawy dowolne w grupie, zajęcia edukacyjne, ćwiczenia poranne, modlitwa poranna.

8.50 - 9.00 - Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno - porządkowe.

9.00 - 9.30 - ŚNIADANIE

9.30 - 11.45 -   Zajęcia programowe, wycieczki plenerowo - edukacyjne, spacer lub zabawy na placu zabaw.

11.45 - 12.00 - Przygotowanie do obiadu

12.00 - 12.45 - OBIAD

12.45 - 13.50 - Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, spacer, zabawy na placu zabaw, zajęcia dodatkowe.

14.00 - 14.30 - PODWIECZOREK

14.30 - 16.00 - Zajęcia indywidualne, gry i zabawy grupowe, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

15.00 - 15.30 - Rozchodzenie się dzieci do domu grupy połączone [piętrami - 3 i 4 latki, 5 i 6 latki]

15.30 - 16.00 - Rozchodzenie się wszystkich dzieci do domu z sali "Biedronki"