Ogólny Ramowy Plan Dnia

6.45 - 8.00 - Schodzenie się dzieci do jednej sali.

8.00 - 8.45 - Zabawy dowolne w grupie, zajęcia edukacyjne, ćwiczenia poranne, modlitwa poranna.

8.45 - 9.00 - Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno - porządkowe.

9.00 - 9.30 - ŚNIADANIE

9.30 - 11.45 -   Zajęcia programowe, wycieczki plenerowo - edukacyjne, spacer lub zabawy na placu zabaw.

11.45 - 12.00 - Przygotowanie do obiadu.

12.00 - 12.45 - OBIAD

12.45 - 13.50 - Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, spacer, zabawy na placu zabaw, zajęcia dodatkowe.

14.00 - 14.30 - PODWIECZOREK

14.30 - 16.30 - Zajęcia indywidualne, gry i zabawy grupowe, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

14.30 - 16.30 - Rozchodzenie się dzieci do domu.