Pozytywne myślenie drogą do sukcesu

 Sukces człowieka zależy nie tyle od „jakości” naszego umysłu, ile od „jakości” sposobu naszego myślenia. Co kryje się za wszelkiego rodzaju sukcesami? Badane przez psychologów kolejne przypadki ludzi sukcesu potwierdzają, iż zależą one od jakości naszego myślenia. Myśląc pozytywnie, człowiek może osiągnąć bardzo duże efekty.

Dlaczego więc nie każdy myśli w ten sposób?

Myślę, że dlatego iż nasz sposób rozumowania wypływa z naszego otoczenia w którym większość myśli negatywnie. Słyszymy takie stwierdzenia: „Co ma być to będzie.”, „Trzeba brać rzeczy takimi jakie są”, „Los człowieka jest z góry przesądzony”, „Lepiej wyzbyć się marzeń o lepszym życiu.”

Źle jest myśleć w ten sposób. Nie powinniśmy kierować w życiu tym co mierne i przeciętne, lecz czerpać z mądrości wielkich myślicieli. Oto jedna z prawd: „Człowiek jest taki, jakim się w głębi serca czuje”. Albo słowa Williama Szekspira: „ Nic nie jest samo w sobie dobre lub złe. Dopiero myślenie takim go czyni.”

Skąd wiemy, że wielcy ludzie mieli rację? Jakie mamy na to dowody?

Dowodów dostarczają nam ludzie, którzy odnieśli sukces. Poprzez myślenie pozytywne można zrealizować swoje marzenia.

Klucze do sukcesu:

 • Otworzyć sobie siłą swej wiary drogę do sukcesu.
 • Dzięki wierze w sukces osiągnąć powodzenie.
 • Produkować myśli pozytywne.
 • Uodpornić się na szeroko rozpowszechnioną chorobę nieudacznika.
 • Przekonać się, że oprócz posiadanej wiedzy niezbędna jest również umiejętność myślenia.
 • Używać swego mózgu do myślenia, a nie tylko do magazynowania faktów.
 • Przezwyciężać lęk i budować zaufanie.
 • Szkolić pamięć, aby wzmacniała twoją wiarę w siebie.
 • Wyzbyć się lęku przed innymi.
 • Wzmacniać pewność siebie, pozostając w zgodzie z własnym sumieniem.
 • Zrozumieć, że od jakości myślenia zależy twój sukces.
 • Poznać swoje mocne strony i zalety.
 • Ignorować rzeczy błahe, a koncentrować się na tym, co istotne.
 • Rozwijać siły twórcze w mocnym poczuciu wiary, że wszystko da się zrobić.
 • Wzbogacać zasób własnych pomysłów.
 • Przyswajać sobie sposób myślenia wybitnych osobistości.
 • Wyrobić w sobie postawę dzięki której uda ci się urzeczywistnić swoje marzenia.
 • Rozbudzać w sobie zapał i entuzjazm.
 • Pozyskiwać poparcie innych.
 • Naucz się myśleć o innych wyłącznie dobrze.
 • Myśleć pozytywnie nawet w razie porażki czy niepowodzenia.
 • Uczynić aktywność przyzwyczajeniem.
 • Uczynić swoim kapitałem magiczne słówko „teraz”.
 • Porażkę zamienić w korzyść.
 • Wykorzystywać siłę konstruktywnej samokrytyki.
 • Znaleźć pozytywne aspekty w każdej sytuacji.
 • Zaplanować cele długofalowe.

Wiara przenosi góry.

Na sukces składa się wiele wspaniałych elementów: dobre samopoczucie, szacunek innych, zabezpieczenie finansowe, pomyślny start życiowy twoich dzieci. Sukces to wolność, a więc brak trosk, lęków rozczarowań i pomyłek; to poczucie własnej godności, szczęście i zadowolenie w życiu; to możliwość wspierania ludzi od ciebie zależnych. Sukces to wielki cel życiowy.

Każdego dnia młodzi ludzie podejmują gdzieś swoją pierwszą pracę, podejmują wyzwania. Wszyscy pragną wznieść się na sam szczyt. Większość jednak nie ma dostatecznej wiary, która jest niezbędna, jeżeli chce się zdobyć najwyższe szczeble w hierarchii zawodowej, osiągnąć sukcesy w zdobywaniu wykształcenia. A ponieważ nie wierzą w możliwości awansu i sukcesu, pozostają ludźmi przeciętnymi.

Niektórzy jednak mocno wierzą, że im się powiedzie. Mówią sobie: „Będę na szczycie!” i dzięki swemu niezachwianemu przekonaniu osiągają ten szczyt. Powodowani chęcią osiągnięcia celu obserwują zachowanie starszych kolegów i szefów, przyglądają się w jaki sposób ludzie sukcesu rozwiązują problemy i jak podejmują decyzje.

Jeden z moich uczniów, nie wierzył we własne siły. Mimo, iż był uczniem zdolnym, nie osiągał takich sukcesów na jakie było go stać. W konkursach i olimpiadach przedmiotowych docierał bardzo wysoko, lecz od pełnego sukcesu zawsze dzieliło go kilka niezdobytych punktów. Uważał, że inni są od niego lepsi, i że taki chłopak ze wsi nie może się z nimi mierzyć. Trudno było przestawić go na inny sposób myślenia. Realizowany przeze mnie program wychowawczy klasy zakładał przede wszystkim kształtowanie postaw asertywnych i tolerancyjnych. W trakcie lekcji wychowawczych, wycieczek klasowych i indywidualnych rozmów przeprowadziliśmy wiele dyskusji, debat na temat postępowania w życiu, celów życiowych i ich realności. Łukasz był zainteresowany tymi problemami. Wypożyczał ode mnie literaturę dotyczącą sposobów rozwoju własnej osobowości. Po zapoznaniu się z daną pozycją przychodził porozmawiać o swoich odczuciach i przemyśleniach.

Nadszedł czas matur, wybór kierunku studiów. Łukasz przyszedł do mnie z pytaniem co ma robić, gdzie składać podanie. Nadal nie wierzył, że może sobie poradzić na najlepszych kierunkach wyższych uczelni. Nie pomogły przykłady absolwentów naszej szkoły, którzy z medalami ukończyli AGH w Krakowie. Łukasz czuł się gorszy, był wystraszony. Wreszcie nadeszły egzaminy wstępne a następnie wyniki. Łukasz zjawił się u mnie w domu: „Co mam robić?” Był bardzo szczęśliwy, nie mógł uwierzyć, że tak dobrze mu poszło. Zdał na obu uczelniach z bardzo dobrym wynikiem. Musiał jednak wybrać uczelnię, na której będzie studiował. Prosił o radę. Obecnie od dwóch lat Łukasz studiuje na wydziale elektrotechniki i elektroniki AGH w Krakowie. Zgodnie z moimi oczekiwaniami jest jednym z najlepszych studentów na roku. Przy naszym ostatnim spotkaniu powiedział mi, jak bardzo się mylił obniżając tak bardzo własną ocenę. Tam są normalni ludzie – stwierdził. I wie pani co, na trzecim roku zaplanowałem, że będę najlepszym studentem. Jestem z niego dumna. I z siebie trochę też.

Wiara w możliwość dokonania czegoś niezwykłego jest siłą napędową ludzi sukcesu, ludzi wielkich. Uwierz, że możesz osiągnąć sukces, a osiągniesz go.

U podłoża większości niepowodzeń leży zwątpienie, brak wiary. Przekonanie o klęsce nie powinno zakorzenić się w naszym umyśle.

Ten, kto uważa się za gorszego, będzie gorszy.

Jeżeli spojrzymy na człowieka, który uważa się za mało znaczącego, uwidacznia się w nim brak wiary w siebie i wszystko co robi jest dla niego mało znaczące. Jego samoocena jest negatywna i otoczenie spostrzega go takim, jak on sam siebie widzi.

Jeżeli jednak popatrzymy na człowieka, który wie czego chce, wierzy w swoją wartość, a więc osiąga i otrzymuje odpowiednio dużo. Wierzy, że upora się z trudnymi zadaniami i rzeczywiście tak jest. Całe jego działanie, sposób w jaki traktuje ludzi, jego charakter, sposób myślenia i poglądy dają do zrozumienia: Oto człowiek czynu, wybitna osobowość.

Człowiek jest wytworem własnego sposobu myślenia.

Uwierz w siebie i wymagaj od siebie, myśl pozytywnie, rozszerzaj swoje horyzonty myślowe. Zacznij ofensywę sukcesu ze szczerym przekonaniem, że się powiedzie. Uwierz, że jesteś wielki i bądź wielki!

Instrukcje: jak rozwijać siłę swej wiary

 

 • Myśl o sukcesie, a nie o niepowodzeniach. W życiu prywatnym i zawodowym myśl zawsze w kategoriach sukcesu, a nigdy porażki. Stając w obliczu trudnej sytuacji powtarzaj w myślach: „Zwyciężę”, a nie „Na pewno się nie uda”. Konkurując z drugą osobą powtarzaj sobie „Dorównuję najlepszym”, a nie „On jest znacznie lepszy ode mnie”. Kiedy nadarza się okazja pomyśl: „Podołam”, a nie „Nie potrafię”. Pozwól, by myśl o sukcesie zdominowała cię całkowicie i sprowokowała twój umysł do opracowania planów, które gwarantują powodzenie. Myślenie w kategoriach przegranej sprowokuje wręcz coś przeciwnego.
 • Cały czas pamiętaj, że jesteś lepszy, niż ci się wydaje. Ludzie sukcesu wcale nie są nadludźmi. Ludzie sukcesu wierzą w siebie i w powodzenie swoich przedsięwzięć. Nigdy nie gardź sobą!
 • Twoja wiara powinna mieć szerszy wymiar. Tylko wtedy osiągniesz znaczące sukcesy. Jeżeli będziesz stawiać sobie drobne cele, zrobisz niewielkie postępy. Jeśli wytyczysz sobie ambitniejsze cele i będziesz wierzył, że je osiągniesz – dokonasz tego.

 

Nikt nie może nakazać drugiemu człowiekowi, by się rozwijał. To od własnego wysiłku zależy, czy człowiek będzie stał w miejscu, czy się rozwijał w danej dziedzinie. Aby móc się rozwijać, potrzeba czasu, pracy i wyrzeczeń. Nikt tego za nas nie zrobi.

 

Uodpornij się na chorobę nieudaczników

 

Cóż znaczy ta choroba?

Obserwując swoich bliźnich, stwierdzamy, że ludzie, którym się nie wiedzie, cierpią na paraliżującą ich myślenie chorobę. Każdy z nich ma ją w stadium zaawansowanym. Jest to wykręcanie się. Człowiek jest tym mniej skłonny do wykrętów, im większe ma osiągnięcia. Ci, którzy nie mają na swym koncie sukcesów i nie robią nic w tym kierunku, by je odnosić, mogą przytoczyć mnóstwo przyczyn swoich niepowodzeń.

Wykręty:

 • Zły stan zdrowia
 • „Trzeba być mądrym, żeby odnieść sukces” – niedocenienie własnego umysłu a przecenienie umysłu innych ludzi. Chociaż wiedza to potęga, ale wykorzystana w umiejętny sposób.
 • Wiek – jestem za stary, jestem jeszcze za młody itp.
 • Szczęście, pech – nie szczęście decyduje o losie człowieka. Jeśli człowieka sukcesu spotka porażka, jeśli ma pecha, wyciąga z tego wnioski i w efekcie na tym zyskuje. Musimy kierować się zasadami prowadzącymi do sukcesu i zgodnie z nimi postępować. Nie liczyć na szczęście, lecz koncentrować się na tym, by rozwinąć w sobie te cechy, które gwarantują zwycięstwo. Każdy jest kowalem swego losu.

Buduj wiarę w siebie, wyzbądź się lęku

 

Lęk to coś bardzo rzeczywistego. Zanim go zwalczymy, musimy najpierw stwierdzić, że naprawdę istnieje. W dzisiejszych czasach lęk ma na ogół podłoże psychiczne. Zaniepokojenie, napięcie, gonitwa myśl, panika. Lęk to największy wróg sukcesu. Nie pozwala ludziom korzystać z nadarzających się okazji, niszczy witalność, czyni człowieka chorym w dosłownym znaczeniu, wywołuje dolegliwości organiczne i skraca życie, zamyka usta, gdy chcesz mówić. Lęk – niepewność, brak wiary w siebie – nie pozwala ludziom osiągnąć tego, czego pragną.

Musimy pokonać lęk i nabrać wiary w siebie.

 • Określić swój lęk, ustalić, czego się obawiamy.
 • Lęk można pokonać działaniem.
 • Bądź zdecydowany, zacznij działać natychmiast.

 

Zapamiętaj pięć pożytecznych zasad zachowania się

 

 • Działanie uwalnia od lęku – określ swój lęk i podejmij przeciwko niemu konstruktywne kroki. Bezczynność, bierne trwanie w jakiejś sytuacji – potęguje lęk i niszczy wiarę w siebie.
 • Staraj się deponować w swoim banku pamięci tylko myśli pozytywne. Nie pozwól, by negatywne, destrukcyjne myśli nękały twój umysł. Po prostu staraj się nie myśleć o przykrych sytuacjach i wydarzeniach z przeszłości.
 • Patrz na innych z właściwej perspektywy. Powtarzaj sobie, że ludzie są w istocie bardzo podobni do siebie. Każdy z nich jest tylko człowiekiem, okaż im zrozumienie.
 • Naucz się postępować zawsze zgodnie z sumieniem. Uchronisz się w ten sposób przed kompleksem winy.
 • Całą swoją osobą komunikuj otoczeniu: „Wierzę w siebie, naprawdę wierzę we własne siły”. Potęguj to uczucie następującymi metodami:
  • Siadaj zawsze w przodzie,
  • Szukaj kontaktu wzrokowego z rozmówcą,
  • Przyspiesz tempo chodu,
  • Wypowiadaj się bez zahamowań,
  • Uśmiechaj się.

 

Zawsze opłaca się myśleć pozytywnie

 

 • Nie gardź sobą. Samoponiżanie jest zabójcze. Skoncentruj się na swoich zaletach. Masz ich więcej niż myślisz.
 • Używaj słownictwa człowieka myślącego pozytywnie. Dobieraj słowa pozytywne, optymistyczne, radosne, które wieszczą zwycięstwo, nadzieję, szczęście, radość. Unikaj słów kojarzących się z porażką, zmartwieniem, fiaskiem.
 • Poszerzaj swoje horyzonty myślowe, swój punkt widzenia. Miej na uwadze nie tylko to co jest w danym momencie, lecz i to co może być.
 • Patrz pozytywnie na swoją pozycję w pracy, w szkole. Czuj się członkiem wspólnoty, zespołu i nie ograniczaj się tylko do wykonywania swoich obowiązków.
 • Nie myśl o sprawach błahych, lecz koncentruj się na celach wielkich.

 

Drogi prowadzące do twórczego myślenia

 • Uwierz, że coś jest wykonalne. Gdy uwierzysz, twój umysł wskaże ci jak tego dokonać. Wyeliminuj ze swego słownika słowa: „niemożliwe”, „nie da się”,  „niewykonalne”, „nie warto próbować”.
 • Nie pozwól, by tradycja sparaliżowała twój umysł. Bądź otwarty na wszystko co nowe.. Nie unikaj eksperymentowania. Szukaj nowych dróg. Bądź postępowy we wszystkich swoich działaniach.
 • Każdego dnia zadawaj sobie pytanie: „Co mogę zrobić lepiej?” Nie ma granic samodoskonalenia.
 • Zastanawiaj się: „Jak mogę zwiększyć swoją wydajność?” Wydajność jest stanem świadomości, daje impuls naszemu umysłowi, by zastosować mądre rozwiązanie.
 • Ucz się zadawać pytania i słuchać. Dzięki temu zbierzesz informacje, aby podjąć trafną decyzję.
 • Poszerzaj swoje horyzonty myślowe. Utrzymuj kontakty z ludźmi, którzy są pomysłowi i otwarci, dzięki którym znajdziesz nowe możliwości działania.