Historia  Przedszkola  na Krzeptówkach

Niepubliczne  Przedszkole  Zgromadzenia  Sióstr  Misjonarek  Świętej  Rodziny  Krzeptówki  Potok 12   w  Zakopanem (kiedyś Krzeptówki 600 w Kościelisku) zostało  oficjalnie uruchomione 15 marca 1990r. w oparciu o zezwolenie Ministra  Edukacji Narodowej z dn. 08.12.1989r.  Do ewidencji  Placówek Niepublicznych Urzędu  Miasta Zakopane Przedszkole zostało  wpisane pod nr 10  dn. 19.02.1990r.

Przedszkole  funkcjonowało  w  społeczności regionalnej już od 1975r. Na  prośbę Rodziców z  pobliskiej społeczności powstało Przedszkole prywatne (ochronka) w budynku domu  zakonnego z  jedną  grupą   dzieci  w  różnym  przedziale  wiekowym. Na  początku było 10 dzieci, a potem z  każdym  rokiem  dzieci  przybywało, pieczę nad przedszkolem objęła s.Przełożona Lidia Jewsiewicka. Rozpiętość wiekowa była od 2- 6lat i  już  w 1985r. dzieci było 28 , a przedszkole prowadziła s.Emanuela Szefel z pomocą  sióstr skierowanych przez  Matkę  Generalną do pracy   w  przedszkolu. Ze względu na zwiększającą się  ilość  dzieci, których   już było 43 , od 1990r. dzieci zostały podzielone na 2grupy wiekowe średniaki (2,3-4latki) i  starszaki (5, 6latki). Starsze dzieci prowadziła s.Emanuela Szefel , natomiast młodsze s.Eligia Chomicka.

W następnych latach liczba dzieci dochodziła do 50 , a warunki lokalowe nie przewidywały takiej liczby dzieci i chętnych przybywało. Dlatego Zarząd Generalny Zgromadzenia ustalił budowę  nowego przedszkola przylegającego do budynku domu zakonnego. Budowę rozpoczęto 2011r.   i  zakończono 2012r.  od września powstały już 3 grupy wiekowe.     Zostało  objętych  opieką  wychowawczo- dydaktyczną 69 dzieci. W  następnym  roku  były  już 4  grupy  wiekowe , a od 2016r. jest 5 grup    wiekowych  od 2,5-latków , 3-latków, 4 -latków, 5-latków i 6-latków. Przedszkole  oferuje  oprócz  zajęć  programowych również  zajęcia   dodatkowe: gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika z tańcem, j.angielski, zajęcia z tańca góralskiego, warsztaty regionalne, logopedia, katecheza.

It’s crucial to note that while you can find numerous points to contemplate once you’re in the practice of choosing the proper professional correspondence writing services, one point to keep in mind could be the fact not many expert correspondence writing companies may offer you with whatever you demand

The best letter examples and letter types readily available now that will help companies reach out to potential customers from around the world. With the technology of today, all https://nxlv.ru/user/ArielMansergh/ these letter writing providers are ready to generate a letter for nearly every business requirement. Here Are a Few https://teletype.in/@grademiners615/jfsundJhO of the best and most popular letter illustrations that you https://coolerfreezer111.cabanova.com/essay-writing.html Ought to Look for Whenever You’re in the process of Pick the Best letter

It’s always a struggle to locate essay writers that will assist you with your essay writing due to their hectic schedules. Some writers are available only during specific times, which make it hard for some pupils to schedule their own time. As a result of this, it is crucial to understand what type of essay writers will provide you the very best service write my essay so that you can get your essay completed within a specified time. The best essay writing service should have proofread and edit your essay for grammar and punctuation mistakes. To ensure your essay is unique and appealing, it will be valuable to use a paper writing agency that will supply essay tutoring and tutorial sessions which could enable you to fully comprehend what essay styles will work best for your specific needs.

It’s not as difficult to locate an appropriate service to write essays. There are numerous options to students and you can choose the best option based on the price and quality of the essay. If you’re unhappy about the amount of money you’ll pay for your essay, it’s possible to get a discounted price. If you do not need your essay immediately, then you are able to choose to spend less. These are the benefits to hiring a professional write my essay firm.