Historia  Przedszkola  na Krzeptówkach

Niepubliczne  Przedszkole  Zgromadzenia  Sióstr  Misjonarek  Świętej  Rodziny  Krzeptówki  Potok 12   w  Zakopanem (kiedyś Krzeptówki 600 w Kościelisku) zostało  oficjalnie uruchomione 15 marca 1990r. w oparciu o zezwolenie Ministra  Edukacji Narodowej z dn. 08.12.1989r.  Do ewidencji  Placówek Niepublicznych Urzędu  Miasta Zakopane Przedszkole zostało  wpisane pod nr 10  dn. 19.02.1990r.

Przedszkole  funkcjonowało  w  społeczności regionalnej już od 1975r. Na  prośbę Rodziców z  pobliskiej społeczności powstało Przedszkole prywatne (ochronka) w budynku domu  zakonnego z  jedną  grupą   dzieci  w  różnym  przedziale  wiekowym. Na  początku było 10 dzieci, a potem z  każdym  rokiem  dzieci  przybywało, pieczę nad przedszkolem objęła s.Przełożona Lidia Jewsiewicka. Rozpiętość wiekowa była od 2- 6lat i  już  w 1985r. dzieci było 28 , a przedszkole prowadziła s.Emanuela Szefel z pomocą  sióstr skierowanych przez  Matkę  Generalną do pracy   w  przedszkolu. Ze względu na zwiększającą się  ilość  dzieci, których   już było 43 , od 1990r. dzieci zostały podzielone na 2grupy wiekowe średniaki (2,3-4latki) i  starszaki (5, 6latki). Starsze dzieci prowadziła s.Emanuela Szefel , natomiast młodsze s.Eligia Chomicka.

W następnych latach liczba dzieci dochodziła do 50 , a warunki lokalowe nie przewidywały takiej liczby dzieci i chętnych przybywało. Dlatego Zarząd Generalny Zgromadzenia ustalił budowę  nowego przedszkola przylegającego do budynku domu zakonnego. Budowę rozpoczęto 2011r.   i  zakończono 2012r.  od września powstały już 3 grupy wiekowe.     Zostało  objętych  opieką  wychowawczo- dydaktyczną 69 dzieci. W  następnym  roku  były  już 4  grupy  wiekowe , a od 2016r. jest 5 grup    wiekowych  od 2,5-latków , 3-latków, 4 -latków, 5-latków i 6-latków. Przedszkole  oferuje  oprócz  zajęć  programowych również  zajęcia   dodatkowe: gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika z tańcem, j.angielski, zajęcia z tańca góralskiego, warsztaty regionalne, logopedia, katecheza.